مقالات آموزشی

ایرادات دیزل ژنراتور و علل احتمالی آن

ایرادات دیزل ژنراتور و علل احتمالی آن

هر سال نیاز به انرژی ثابت و پایدار و پاک در دنیا بیش از پیش احساس می شود. انرژی الکتریکی (برق) یکی از این انرژی ها می باشد. کسب و کارها و صنایع برای دسترسی به برق پایدار و بدون قطعی هزینه های هنگفتی را متحمل می شوند.زیرا امروزه در صنایع رقابتی و بزرگ قطعی برق یعنی اختلال و وقفه در کار و عقب افتادگی از گردونه ی رقابتی در هر صنف و صنعت، در این صورت آن سازمان یا کمپانی متحمل خسارت های بسیاری سنگینی می شود. به همین علت است که که اکثر شرکت ها و صنایع و سازمان ها بر روی دستگاه های مولد برق آماده به کار سرمایه گذاری می کنند. دیزل ژنراتور های آماده بکار یک نوع سرمایه گذاری مهم و حیاتی برای اینگونه از صنایع هستند. که البته قیمت بالایی نیز دارند، که این امر هزینه ی تعمیرات آن ها را نیز در صورت خرابی بالا می برد. بنابراین این دستگاه ها به سرویس و نگهداری با دقت و به موقع نیاز مبرم دارند. از طرفی دیگر اگر تعمیرات آن ها به غلط انجام گیرد، سرمایه گذاری بر روی این روش تامین برق عملا بی فایده خواهد بود.

این تعمیرات غلط میتواند بر اثر استفاده از لوازم یدکی دیزل ژنراتور تقلبی و یا عیب یابی غلط باشد.در این مقاله تلاش شده است که تعدادی از عیوب ظاهری موتورهای دیزل ژنراتور و علل آن را بشما توضیح دهیم تا بصورت شخصی و یا توسط افراد بی تجربه متحمل خسارت نشوید.

بررسی حالت مختلف در ایرادات دیزل ژنراتور

در پاره ای از موارد درهنگام بروز مشکل بررسی و تلاش اپراتور موتور دیزل ژنراتور برای رفع مشکل کافی میباشد اما در موارد دیگر حتما نیاز به حضور و دخالت تعمیرکار می باشد. هردو حالت  ذکر شده را در موارد گوناگون بخاطر بسپارید.

1- استارتر موتور،میل لنگ را با دور بسیار پایین می گرداند:

موارد کنترلی توسط اپراتور:

 • پایین بودن ظرفیت باتری
 • صحیح نبودن اتصالات الکتریکی
 • معیوب بودن استارتر
 • نادرست بودن درجه ی روغن

موارد کنترلی توسط سرویس کار:

موردی وجود ندارد.

2- موتور روشن نمیشود:

موارد کنترلی توسط اپراتور:

 • استارتر،میل لنگ را با دور بسیار کم میچرخاند.
 • خالی بودن باک سوخت
 • عملکرد ناقص خفه کن
 • مسدود بودن لوله ی سوخت
 • معیوب بودن پمپ سه گوش
 • کثیف بودن فیلتر سوخت
 • وجود هوا در سیستم سوخت رسانی
 • اشکال در انژکتورها و اشتباه بودن نوع انژکتورها
 • استفاده ی نادرست از وسایل کمک استارت سرد
 • اشکال در سیستم کمک استارت سرد
 • نادرست بودن نوع و یا کیفیت سوخت مصرفی

موارد کنترلی توسط سرویس کار:

 • ایراد در پمپ انژکتور
 • شکسته شدن محرک در پمپ انژکتور
 • نادرست بودن تایمینگ پمپ انژکتور
 • نادرست بودن تایمینگ سوپاپ ها
 • نسبت تراکم نامناسب
 • ساییده شدن بوش های سیلندر
 • وجود نشتی در سوپاپها و نشیمنگاه آن ها
 • گریپاژ کردن،ساییده شدن یا شکسته شدن رینگ های پیستون

3- موتور بسختی روشن میشود:

موارد کنترلی توسط اپراتور:

 • استارتر،میل لنگ را با دور بسیار کم میچرخاند.
 • عملکرد ناقص خفه کن
 • مسدود بودن لوله ی سوخت
 • معیوب بودن پمپ سه گوش
 • کثیف بودن فیلتر سوخت
 • وجود هوا در سیستم سوخت رسانی
 • اشکال در انژکتورها و اشتباه بودن نوع انژکتورها
 • استفاده ی نادرست از وسایل کمک استارت سرد
 • اشکال در سیستم کمک استارت سرد
 • نادرست بودن نوع و یا کیفیت سوخت مصرفی
 • انسداد فیلتر یا صافی هوا یا سیستم مکش
 • انسداد دریچه هوای مخزن سوخت
 • انسداد لوله اگزوز

موارد کنترلی توسط سرویس کار:

 • ایراد در پمپ انژکتور
 • نادرست بودن تایمینگ پمپ انژکتور
 • نادرست بودن تایمینگ سوپاپ ها
 • نسبت تراکم نامناسب
 • ساییده شدن بوش های سیلندر
 • وجود نشتی در سوپاپها و نشیمنگاه آن ها
 • گریپاژ کردن،ساییده شدن یا شکسته شدن رینگ های پیستون
 • گریپاژ کردن سوپاپ ها

4- موتور فاقد قدرت کافی است:

موارد کنترلی توسط اپراتور:

 • مسدود بودن لوله ی سوخت
 • معیوب بودن پمپ سه گوش
 • کثیف بودن فیلتر سوخت
 • انسداد فیلتر یا صافی هوا یا سیستم مکش
 • وجود هوا در سیستم سوخت رسانی
 • اشکال در انژکتورها و اشتباه بودن نوع انژکتورها
 • استفاده ی نادرست از وسایل کمک استارت سرد
 • نادرست بودن نوع و یا کیفیت سوخت مصرفی
 • انسداد دریچه هوای مخزن سوخت
 • انسداد لوله اگزوز
 • بالا بودن بیش از حد دمای موتور
 • پایین بودن بیش از حد دمای موتور

موارد کنترلی توسط سرویس کار:

 • ایراد در پمپ انژکتور
 • نادرست بودن تایمینگ پمپ انژکتور
 • نادرست بودن تایمینگ سوپاپ ها
 • نسبت تراکم نامناسب
 • وجود نشتی در محل واشر سر سیلندر
 • ساییده شدن بوش های سیلندر
 • وجود نشتی در سوپاپها و نشیمنگاه آن ها
 • گریپاژ کردن،ساییده شدن یا شکسته شدن رینگ های پیستون
 • آسیب دیدگی یا کثیف بودن پروانه ی توربو شارژر
 • نشتی در سیستم مکش( در دیزل ژنراتور های مجهز به توربو شارژر)

5- احتراق صورت نمیگیرد:

موارد کنترلی توسط اپراتور:

 • مسدود بودن لوله ی سوخت
 • معیوب بودن پمپ سه گوش
 • کثیف بودن فیلتر سوخت
 • وجود هوا در سیستم سوخت رسانی
 • اشکال در انژکتورها یا اشتباه بودن نوع انژکتورها
 • اشکال در سیستم کمک استارت سرد
 • بالا بودن بیش از حد دمای موتور
 • نادرست بودن میزان لقی سوپاپ ها

موارد کنترلی توسط سرویس کار:

 • ایراد در پمپ انژکتور
 • نادرست بودن تایمینگ پمپ انژکتور
 • نادرست بودن تایمینگ سوپاپ ها
 • نسبت تراکم نامناسب
 • وجود نشتی در محل واشر سر سیلندر
 • گریپاژ کردن سوپاپ ها
 • نامناسب بودن لوله های فشار قوی
 • وجود نشتی در سوپاپ ها و نشیمنگاه آنها

6- دیزل ژنراتور مصرف سوخت اضافی دارد:

موارد کنترلی توسط اپراتور:

 • انسداد فیلتر یا صافی هوا یا سیستم مکش
 • اشکال در انژکتورها یا اشتباه بودن نوع انژکتورها
 • اشکال در سیستم کمک استارت سرد
 • نادرست بودن نوع و یا کیفیت سوخت مصرفی
 • حرکت محدود کنترل دور موتور
 • انسداد لوله اگزوز
 • پایین بودن بیش از حد دمای موتور
 • نادرست بودن میزان لقی سوپاپ

موارد کنترلی توسط سرویس کار:

 • ایراد در پمپ انژکتور
 • نادرست بودن تایمینگ پمپ انژکتور
 • نادرست بودن تایمینگ سوپاپ ها
 • نسبت تراکم نامناسب
 • وجود نشتی در محل واشر سر سیلندر
 • گریپاژ کردن سوپاپ ها
 • سائیده شدن بوش های سیلندر
 • وجود نشتی در سوپاپ ها و نشیمنگاه آنها
 • گریپاژ کردن،ساییده شدن یا شکسته شدن رینگ های پیستون
 • نشتی در سیستم مکش توربو شارژ

7- دود سیاه دارد:

موارد کنترلی توسط اپراتور:

 • انسداد فیلتر یا صافی هوا یا سیستم مکش
 • اشکال در انژکتورها یا اشتباه بودن نوع انژکتورها
 • اشکال در سیستم کمک استارت سرد
 • نادرست بودن نوع و یا کیفیت سوخت مصرفی
 • حرکت محدود کنترل دور موتور
 • انسداد لوله اگزوز
 • نادرست بودن میزان لقی سوپاپ

موارد کنترلی توسط سرویس کار:

 • ایراد در پمپ انژکتور
 • نادرست بودن تایمینگ پمپ انژکتور
 • نادرست بودن تایمینگ سوپاپ ها
 • نسبت تراکم نامناسب
 • وجود نشتی در محل واشر سر سیلندر
 • گریپاژ کردن سوپاپ ها
 • سائیده شدن بوش های سیلندر
 • وجود نشتی در سوپاپ ها و نشیمنگاه آنها
 • گریپاژ کردن،ساییده شدن یا شکسته شدن رینگ های پیستون
 • آسیب دیدگی یا کثیف بودن پروانه توربو شارژر
 • نشتی در سیستم مکش توربو شارژ

8- دود سفید یا آبی دارد:

موارد کنترلی توسط اپراتور:

 • نادرست بودن درجه ی روغن
 • اشکال در سیستم کمک استارت سرد
 • پایین بودن بیش از حد دمای موتور
 • نادرست بودن میزان لقی سوپاپ ها

موارد کنترلی توسط سرویس کار:

 • نادرست بودن تایمینگ پمپ انژکتور
 • نادرست بودن تایمینگ سوپاپ ها
 • نسبت تراکم نامناسب
 • وجود نشتی در محل واشر سر سیلندر
 • سائیده شدن بوش های سیلندر
 • گریپاژ کردن،ساییده شدن یا شکسته شدن رینگ های پیستون
 • سائیدگی ساقه یا راهنمای سوپاپ ها
 • آسیب دیدن پیستون ها
 • آسیب دیدن کاسه نمد روغن میل سوپاپ( در صورت نصب)
 • نشتی از کاسه نمد روغن توربو شارژ

9- فشار روغن بسیار پایین است:

موارد کنترلی توسط اپراتور:

 • نادرست بودن درجه ی روغن
 • ناکافی بودن میزان روغن موجود در کارتر
 • معیوب بودن نشانگر فشار روغن
 • کثیف بودن صافی فیلتر روغن

موارد کنترلی توسط سرویس کار:

 • سائیده شدن یا آسیب دیدن یاتاقانهای میل لنگ
 • فرسودگی پمپ روغن
 • آزاد نبودن شیر فشار شکن جهت باز شدن
 • شکسته بودن فنر شیر فشار شکن
 • اشکال در لوله ی مکش پمپ روغن
 • گرفتگی صافی روغن کارتر

10- موتور کوبش دارد:

موارد کنترلی توسط اپراتور:

 • معیوب بودن پمپ سه گوش
 • اشکال در انژکتورها یا اشتباه بودن نوع انژکتورها
 • اشکال در سیستم کمک استارت سرد
 • نادرست بودن نوع و یا کیفیت سوخت مصرفی
 • بالا بودن بیش از حد دمای موتور
 • نادرست بودن میزان لقی سوپاپ ها
 • زیاد بودن بیش از حد روغن و یا بکار بردن روغن نامرغوب در صافی هوای روغنی

 

موارد کنترلی توسط سرویس کار:

 • نادرست بودن تایمینگ پمپ انژکتور
 • نادرست بودن تایمینگ سوپاپ ها
 • گریپاژ کردن سوپاپ ها
 • سائیده شدن بوش های سیلندر
 • گریپاژ کردن،ساییده شدن یا شکسته شدن رینگ های پیستون
 • سائیدگی ساقه و یا راهنمای سوپاپ ها
 • آسیب دیدن پیستون ها
 • آسیب دیدن کاسه نمد روغن میل سوپاپ( در صورت نصب)
 • نشتی از کاسه نمد روغن توربو شارژ

11- موتور نامنظم کار میکند:

موارد کنترلی توسط اپراتور:

 • عملکرد ناقص خفه کن
 • مسدود بودن لوله ی سوخت
 • معیوب بودن پمپ سه گوش
 • کثیف بودن فیلتر سوخت
 • انسداد فیلتر یا صافی هوا یا سیستم مکش
 • وجود هوا در سیستم سوخت رسانی
 • اشکال در انژکتورها و اشتباه بودن نوع انژکتورها
 • اشکال در سیستم کمک استارت سرد
 • انسداد دریچه هوای مخزن سوخت
 • حرکت محدود کنترل دور موتور
 • بالا بودن بیش از حد دمای موتور
 • نادرست بودن میزان لقی سوپاپ ها
 • زیاد بودن بیش از حد روغن و یا بکار بردن روغن نامرغوب در صافی هوای روغنی

موارد کنترلی توسط سرویس کار:

 • ایراد در پمپ انژکتور
 • نسبت تراکم نامناسب
 • گریپاژ کردن سوپاپ ها
 • نامناسب بودن لوله های فشار قوی
 • گریپاژ کردن،ساییده شدن یا شکسته شدن رینگ های پیستون
 • آسیب دیدن پیستون ها
 • شکسته بودن فنر سوپاپ

12- موتور ارتعاش دارد:

موارد کنترلی توسط اپراتور:

 • اشکال در انژکتورها یا اشتباه بودن نوع انژکتورها
 • حرکت محدود کنترل دور موتور
 • بالا بودن بیش از حد دمای موتور
 • آسیب دیدن پروانه
 • اشکال در نصب موتور یا محفظه ی فلایویل

موارد کنترلی توسط سرویس کار:

 • ایراد در پمپ انژکتور
 • نسبت تراکم نامناسب
 • وجود نشتی در محل واشر سر سیلندر
 • گریپاژ کردن سوپاپ ها
 • نامناسب بودن لوله های فشار قوی
 • گریپاژ کردن،ساییده شدن یا شکسته شدن رینگ های پیستون
 • آسیب دیدن پیستون ها
 • همراستا نبودن دقیق محفظه ی فلایویل با خودش

13- فشار روغن بسیار بالا است:

موارد کنترلی توسط اپراتور:

 • نادرست بودن درجه ی روغن
 • معیوب بودن نشانگر فشار روغن

موارد کنترلی توسط سرویس کار:

 • آزاد نبودن شیر فشارشکن جهت باز شدن

14- دمای موتوربسیار بالا است:

موارد کنترلی توسط اپراتور:

 • انسداد فیلتر یا صافی هوا یا سیستم مکش
 • اشکال در انژکتورها یا اشتباه بودن نوع انژکتورها
 • اشکال در سیستم کمک استارت سرد
 • انسداد لوله اگزوز
 • آسیب دیدن پروانه
 • زیاد بودن میزان روغن موجود در کارتر
 • انسداد کانالهای هوا یا آب رادیاتور
 • کافی نبودن مقدار مایع خنک کننده
 • شل شدن تسمه ی محرک پمپ آب

موارد کنترلی توسط سرویس کار:

 • ایراد در پمپ انژکتور
 • نادرست بودن تایمینگ پمپ انژکتور
 • نادرست بودن تایمینگ سوپاپ ها
 • وجود نشتی در محل واشر سر سیلندر
 • آسیب دیدن پیستون ها
 • وجود اشکال در ترموستات و یا اشتباه بودن نوع آن
 • انسداد کانال های مایع خنک کننده
 • معیوب بودن واتر پمپ

15- فشار در محفظه ی میل لنگ:

موارد کنترلی توسط اپراتور:

 • انسداد لوله ی هواکش
 • اشکال و یا نشتی در پمپ خلا

موارد کنترلی توسط سرویس کار:

 • وجود نشتی در محل واشر سر سیلندر
 • سائیده شدن بوش های سیلندر
 • گریپاژ کردن،ساییده شدن یا شکسته شدن رینگ های پیستون
 • سائیدگی ساقه یا راهنمای سوپاپ ها
 • آسیب دیدن پیستون ها

16- میزان تراکم ضعیف است:

موارد کنترلی توسط اپراتور:

 • انسداد فیلتر یا صافی هوا یا سیستم مکش
 • نادرست بودن میزان لقی سوپاپ ها

موارد کنترلی توسط سرویس کار:

 • نادرست بودن تایمینگ پمپ انژکتور
 • وجود نشتی در محل واشر سر سیلندر
 • گریپاژ کردن سوپاپ ها
 • سائیده شدن بوش های سیلندر
 • وجود نشتی در سوپاپ ها و نشیمنگاه آن ها
 • گریپاژ کردن،ساییده شدن یا شکسته شدن رینگ های پیستون
 • سائیدگی ساقه یا راهنمای سوپاپ ها
 • نادرست بودن ارتفاع سوپاپ ها
 • شکسته بودن فنر سوپاپ

17- موتور روشن و سپس خاموش میشود:

موارد کنترلی توسط اپراتور:

 • کثیف بودن فیلتر سوخت
 • وجود هوا در سیستم سوخت رسانی
 • انسداد فیلتر یا صافی هوا یا سیستم مکش

موارد کنترلی توسط سرویس کار:

موردی وجود ندارد.

درنهایت اینها تنها بخشی از عیوب رایج و علل رایج آن ها در دیزل ژنراتور میباشد.قطعا عیب یابی کامل و تعمیر دقیق موتور شما، باید توسط یک فرد متخصص در این حوضه انجام شود.اما به طور کل اطلاعاتی ازین قبیل که در این مقاله بشما معرفی شد.شمارا در تشخیص اولیه ی عیوب موتور خود و تحت اخاذی قرار نگرفتن از طرف افراد کم علم، در این حوضه یاری میکند.از طرف دیگر به شما در خرید قطعات دیزل ژنراتور مناسب و اصلی یاری میکند.مجموعه ی پاوریار در تلاش است با افزایش آگاهی مشتریان خود زمینه را برای تقاضای خدمات و قطعات مطلوب بیشتر فراهم سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *