مدل برد کنترلر قابلیت ATS قابلیت سنکرون پورت های ارتباطی دانلود کاتالوگ
DSE4520 ندارد دارد USB-B, RS232 دانلود
dse7320 دارد دارد USB-B, RS232 دانلود
DSE7420 دارد دارد USB-B, RS232 دانلود
DSE8610 دارد دارد USB-B, RS232, LAN دانلود
DSE8620 دارد دارد USB-B, RS232, LAN دانلود
DSE8660 دارد دارد USB-B, RS232, LAN دانلود