مقالات آموزشی

گاورنر و انواع آن و عملکرد یک گاورنر در دیزل ژنراتور

گاورنر دیزل ژنراتور

گاورنر چیست؟ و عملکرد آن در دیزل ژنراتور:

گاورنر قطعه ای است که سرعت گشتاور موتور را در موتورهای پیشران به وسیله ی جریان سوخت کنترل میکند.این عمل در اتومبیل ها توسط پدال گاز انجام میشود که منجر به تغییر سرعت اتومبیل میشود.اما در دیزل ژنراتورها این عمل به صورت دستی و یا از قبل تعریف شده انجام میشود.اگر گاورنر به درستی تنظیم نشود.موتور به درستی کار نمیکند و در سرعت مورد نیاز ما نمیچرخد. این موضوع میتواند باعث وارد آمدن صدمات سنگین به دیزل ژنراتورشود.که باعث متحمل شدن هزینه های سنگین تعمیرات توسط دارندگان دیزل ژنراتور میشود.سوای گردش دیزل ژنراتور در دور مورد نیاز ما گاها پس از تحت بار قرار گرفتن موتور مقدار ی افت بار خواهیم داشت. این افت بار برای تجهیزات برقی ما مضر میباشد.درنتیجه یه قطعه برای حس کردن تغییرات سرعت مورد نیاز است که با افزایش سوخت منجر به افزایش گردش موتور و درنتیجه بار تولیدی آن شود. این عمل هم از جمله وظایف گاورنر میباشد.

پس از خاموش شدن دیزل ژنراتور گاورنر به صورت خودکار منبع سوخت دیزل ژنراتور را قطع میکند.اینکار از روشن شدن مجدد موتور تا زمانی که،گاورنر ریست نشود جلوگیری میکند.به این نکته توجه داشته باشید که هرگز نباید دیزل ژنراتور را، بدون قطع سوئیچ احتراق خاموش کنید.اگر سوئیچ استارت را خاموش نکنید.موتور حتی پس از خاموش شدن منبع سوخت به کار خود ادامه میدهد.این امر میتواند باعث آسیب زدن به موتور و سایر بخش های دیزل ژنراتور شود.

چند نوع گاورنر وجود دارد؟

به طور کلی دو نوع گاورنر اصلی برای دیزل ژنراتورها وجود دارد.گریز از مرکز و مغناطیسی، در گاورنر های گریز از مرکز از یک وزنه ی بادی متصل به میل لنگ برای تشخصی موقعیت شتاب دهنده استفاده میکنند.با بالا و پایین رفتن شتاب دهنده، فلایول نیز با سرعت متفاوتی میچرخد که به نوبه ی خود باعث بالا و پایین رفتن گاورنر میشود.گاورنر های مغناطیسی از نیروی آهن ربا برای تشخیص موقعیت شتاب دهنده استفاده میکنند،بنابراین نیازی به بررسی فلایول ندارند.دسته بندی گاورنر ها به صورتهای دیگر هم امکان پذیر است. مثلا از نظر مکانیکی یا الکترونیکی بودن.همچنین از نظر محدوده ی سرعت هم میتوان گاورنر ها را به 3 دسته تقسیم کرد.اول گاورنر تک برنامه ای( تنها با یک سرعت مشخص کار میکند)، گاورنر دوقطبی (در دو سرعت کالیبره و سرعت ایده آل عمل میکند.) و در آخر گاورنر سرعت کل( دارای چند حالت یا سرعت قابل تنظیم میباشد).

به طور کل گاورنر ها نه تنها به حفظ سلامت دیزل ژنراتور شما و تجهیزات برقی شما کمک میکنند بلکه باعث صرفه جویی در مصرف سوخت موتور نیز میشوند.نبود گاورنر یا خرابی آن یا استفاده از گاورنرهای تقلبی بسیار خطرناک است. و حتی ممکن است منجر به انفجار دستگاه یا آتش سوزی نیز بشود.بنابراین بار دیگر اهمیت سرویس  به موقع و استفاده از قطعات دیزل ژنراتور اصل بیش از پیش حس میشود.برای مطالعه در مورد سرویس و نگهداری موتورمیتوانید به مقاله ی آموزش نحوه ی سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور و برای شناسایی قطعات اصلی دیزل ژنراتور میتوانید به مقاله ی معایب استفاده از قطعات غیر اصلی مراجعه کنید.

 روش ها تنظیم گاورنر و عیب یابی آن:

1) پس از روشن کردن میز تست به آرامی اهرم کنترل را بچرخانید. درحالی که به پمپ سوخت اجازه میدهید با سرعتی کمتر از دور آرام کار کند. هنگامی که پمپ تزریق سوخت شروع به فعالیت کرد شما اهرم کنترل را ثابت کرده و سپس اقدام به افزایش سرعت تزریق پمپ سوخت کنید.

در همان حال به تغییر موقعیت اهرم دنده ای قابل تنظیم تزریق روغن توجه کنید.درحالی که سرعت پایین است، نقطه ی شروع عملکرد یا بازخورد زمانی است که اهرم دنده ای تزریق روغن شروع به حرکت به سوی کاهش عرضه ی روغن کند.میزان آن نباید بالاتر از مقدار سرعت مورد نیاز تنظیم شده باشد.این آزمون برای بررسی عملکرد گاورنر در نقطه ی شروع فعالیت با سرعت کم انجام میشود.

2) بعد از راه اندازی میز تست به تدریج سرعت پمپ تزریق سوخت را افزایش دهید تا به سرعت نامی دست یابد.سپس اهرم کنترل تزریق سوخت را تا انتها بچرخانید و پس از آن سرعت را به آرامی دوباره افزایش دهید، در حالی که  به هرگومه تغییر موقعیت اهرم دنده ای تنظیم تزریق سوخت توجه میکنید.سرعتی که گاورنر در آن شروع به کار میکند، سرعتی است که دنده ی تنظیم تزریق روغن اولین حرکت خود را در جهت کاهش عرضه ی روغن انجام میدهد.

به طور معمول توصیه میشود که سرعت شروع را 10 دور در دقیقه بالاتر از سرعت نامی تنظیم کنید. تابدون عبور از مقدار داده شده به سرعت نامی دست یابد.فنر کنترل سرعت بارگذار تغییراتی است که به معنی تنظیمات میباشد.این آزمون برای بررسی سلامت گاورنر در شروع فعالیت با سرعت بالا میباشد.

3)اهرم تنظیم کننده ی منبع سوخت را نمیتوان به سرعت در جهت افزایش تزریق سوخت فشار داد.زیرا نیروی گریز از مرکز قطعه ی فلای گاورنر در حالتی که موتور در حالت دور آرام قرار دارد نسبتا آرام است.هدف فنر تثبیت کننده ی سرعت دور آرام کمک به تنظیم حساسیت گاورنر به سرعت دور آرام است.فنر تثبیت کننده ی سرعت دور آرام، باید بتواند میله ی تنظیم کننده ی سوخت را در جهتی فشار دهد که طبق شرایط معمولی سرعت دور آرام ثابت بماند وعرضه ی سوخت را 0.5 mm افزایش دهد.در این صورت میتوانید پیچ تنظیم فنر تثبیت کننده ی سرعت دور آرام را تغییر دهید.این کار را برای تنظیم فنر تثبیت کننده ی سرعت دور آرام انجام میدهند.

4)برای افزایش عرضه ی سوخت،بازوی کنترل را به آرامی در جهت پیچ حد بار کامل حرکت دهید،تا پمپ تزریق سوخت با سرعت نامی خود کار کند.هنگامی که اهرم تنظیم سوخت را به حداکثر حرکت خود رساندید.حرکت بازوی کنترل را متوقف کنید.در این مرحله پیچ حد کامل بار را ثابت کنید تا با بخش بلوک بازوی کنترل تماس پیدا کند.اینکار برای تنظیم تزریق سوخت در حالت بار کامل دیزل ژنراتور انجام میشود.

5) پس از تنظیم فنر تثبیت کننده ی دور آرام،استفاده از پمپ تزریق سوخت را متوقف کنید.سپس اهرم دنده ای تنظیم منبع روغن،قبل از چرخش، یک فاصله ی از پیش تعیین شده را در جهت افزایش عرضه ی روغن حرکت میکند.به طوری که در نقطه ای قرار میگیرد که عرضه ی روغن به طور کامل متوقف شود. در این حالت باید پیچ توقف تزریق روغن را بچرخانید، تا با بلوک توقف فن شکل روی شفت اهرم کنترل تماس پیدا کند و سپس مهره ی قفل پیچ توقف را ببندید.این کار برای تنظیمات پیچ میزان عرضه ی روغن انجام میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *