نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

بغل یاتاقان پرکینز 199266200

216,200 تومان

نام فنی: Perkins Thrust Washer

Perkins Part Number : 199266200

شماره ی قطعه : 199266200 برای ثابت نگه داشتن یاتاقان و حفظ فاصله ی آن با میل لنگ و همچنین عدم برخورد این قطعات به یکدیگر و آسیب به آن ها از بغل یاتاقان استفاده می شود.

بغل یاتاقان پرکینز 1999266210

نام فنی: Perkins Thrust Washer

Perkins Part Number : 1999266210

شماره ی قطعه : 1999266210 برای ثابت نگه داشتن یاتاقان و حفظ فاصله ی آن با میل لنگ و همچنین عدم برخورد این قطعات به یکدیگر و آسیب به آن ها از بغل یاتاقان استفاده می شود.

بغل یاتاقان پرکینز 1999266210

نام فنی: Perkins Thrust Washer  

Perkins Part Number : 1999266210

شماره ی قطعه : 1999266210

برای ثابت نگه داشتن یاتاقان و حفظ فاصله ی آن با میل لنگ و همچنین عدم برخورد این قطعات به یکدیگر و آسیب به آن ها از بغل یاتاقان استفاده میشود.

بغل یاتاقان پرکینز 31137551

385,000 تومان

نام فنی: Perkins Thrust Washer

Perkins Part Number : 31137551

شماره ی قطعه : 31137551 برای ثابت نگه داشتن یاتاقان و حفظ فاصله ی آن با میل لنگ و همچنین عدم برخورد این قطعات به یکدیگر و آسیب به آن ها از بغل یاتاقان استفاده میشود.

بغل یاتاقان پرکینز 31137561

46,000 تومان

نام فنی: Perkins Thrust Washer

Perkins Part Number : 31137561

شماره ی قطعه : 31137561 برای ثابت نگه داشتن یاتاقان و حفظ فاصله ی آن با میل لنگ و همچنین عدم برخورد این قطعات به یکدیگر و آسیب به آن ها از بغل یاتاقان استفاده می شود.