نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

ست بالایی واشر سرسیلندر پرکینز U5LT0355

نام فنی: Perkins Top Gasket Set 3 Cylinder

Perkins Part Number : U5LT0355

شماره ی قطعه : U5LT0355

وظیفه  ی این قطعه آب بندی گازهای احتراقی داخل سیلندر ها و جلوگیری از نشت مایع خنک کننده یا روغن موتور به داخل سیلندرها است.

واشر سر سیلندر پرکینز 111147741

نام فنی: Perkins Cylinder Head Gasket  

Perkins Part Number : 111147741

شماره ی قطعه : 111147741

وظیفه  ی این قطعه آب بندی گازهای احتراقی داخل سیلندر ها و جلوگیری از نشت مایع خنک کننده یا روغن موتور به داخل سیلندرها است.

واشر سر سیلندر پرکینز 3681E049

نام فنی: Perkins Cylinder Head Gasket  

Perkins Part Number : 3681E049

شماره ی قطعه : 3681E049

وظیفه  ی این قطعه آب بندی گازهای احتراقی داخل سیلندر ها و جلوگیری از نشت مایع خنک کننده یا روغن موتور به داخل سیلندرها است.