نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

واشر منیفولد اگزوز پرکینز 135996780

نام فنی: Perkins Exhaust Manifold Gasket  

Perkins Part Number : 135996780

شماره ی قطعه : 135996780

وظیفه ی این قطعه سیلد کردن منیفولد برای خروج گازهای مضر از اگزوز میباشد.

واشر منیفولد اگزوز پرکینز 135996950

نام فنی: Perkins Manifold Gasket  

Perkins Part Number : 135996950

شماره ی قطعه : 135996950

وظیفه ی این قطعه سیلد کردن منیفولد برای خروج گازهای مضر از اگزوز یا ورود هوا با سرعت و قدرت بیشتر به درون موتور از طریق ورودی ها میباشد.

واشر منیفولد اگزوز پرکینز 314990013

نام فنی: Perkins Exhaust Manifold Gasket  

Perkins Part Number : 314990013

شماره ی قطعه : 314990013

وظیفه ی این قطعه سیلد کردن منیفولد برای خروج گازهای مضر از اگزوز میباشد.

واشر منیفولد اگزوز پرکینز 3681V512

نام فنی: Perkins Exhaust Manifold Gasket  

Perkins Part Number : 3681V512

شماره ی قطعه : 3681V512

وظیفه ی این قطعه سیلد کردن منیفولد برای خروج گازهای مضر از اگزوز میباشد.

واشر منیفولد اگزوز ولوو 4283300

نام فنی: Volvo Exhaust Manifold Gasket

Volvo Part Number : 4283300

شماره ی قطعه : 4283300 وظیفه ی این قطعه سیلد کردن منیفولد برای خروج گازهای مضر از اگزوز می باشد.