نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

واشر کارتل روغن پرکینز 3681K037

667,000 تومان

نام فنی: Perkins Oil Pan Gasket  

Perkins Part Number : 3681K037

شماره ی قطعه : 3681K037

وظیفه ی واشر کارتر یا کارتل روغن اطمینان حاصل کردن ازین است که روغن از سیستم داخلی موتور هدر نرفته و تمام قطعات به خوبی روغنکاری میشوند.

واشر کارتل روغن پرکینز 3681K038

632,500 تومان

نام فنی: Perkins Oil Pan Gasket  

Perkins Part Number : 3681K038

شماره ی قطعه : 3681K038

وظیفه ی واشر کارتر یا کارتل روغن اطمینان حاصل کردن ازین است که روغن از سیستم داخلی موتور هدر نرفته و تمام قطعات به خوبی روغنکاری میشوند.

واشر کارتل روغن پرکینز 3681M005

894,700 تومان

نام فنی: Perkins Oil Pan Gasket

Perkins Part Number : 3681M005

شماره ی قطعه : 3681M005

وظیفه ی واشر کارتر یا کارتل روغن اطمینان حاصل کردن ازین است که روغن از سیستم داخلی موتور هدر نرفته و تمام قطعات به خوبی روغنکاری میشوند.

واشر کارتل روغن پرکینز 3681M007

2,297,700 تومان

نام فنی: Perkins Oil Pan Gasket  

Perkins Part Number : 3681M007

شماره ی قطعه : 3681M007

وظیفه ی واشر کارتر یا کارتل روغن اطمینان حاصل کردن ازین است که روغن از سیستم داخلی موتور هدر نرفته و تمام قطعات به خوبی روغنکاری میشوند.

واشر کارتل روغن پرکینز U5LB0382

3,903,100 تومان

نام فنی: Perkins Oil Pan Gasket  

Perkins Part Number : U5LB0382

شماره ی قطعه : U5LB0382

وظیفه ی واشر کارتر یا کارتل روغن اطمینان حاصل کردن ازین است که روغن از سیستم داخلی موتور هدر نرفته و تمام قطعات به خوبی روغنکاری میشوند.