نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

پیستون ولوو با رینگ و گژنپین 3586770

نام فنی: volvo Liner Kit

Volvo Part Number : 3586770

شماره ی قطعه : 3586770 پیستون ها فشار گاز حاصل از احتراق را به صورت نیرو از طریق شاتون به میل لنگ منتقل می کنند.