نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

یاتاقان پرکینز 31126391

نام فنی: Perkins Bearing

Perkins Part Number : 31126391

شماره ی قطعه : 31126391 اورینگ ها به طور کلی وظیفه ی هماهنگ سازی دو قطعه و همچنین آب بندی وسیل کردن قطعات را برعهده دارند.

یاتاقان پرکینز U5MB0019

1,193,700 تومان

نام فنی: Perkins Bearig

Perkins Part Number : U5ME0019

شماره ی قطعه : U5ME0019

یاتاقان ها برای کاهش اصطکاک و امکان چرخش نرم تر عمل می کنند. این امر میزان مصرف انرژی را کاهش می دهد و از فرسایش و خوردگی جلوگیری میکند.

یاتاقان پرکینز U5ME0014

2,509,300 تومان

نام فنی: Perkins Bearig

Perkins Part Number : U5ME0014

شماره ی قطعه : U5ME0014

یاتاقان ها برای کاهش اصطکاک و امکان چرخش نرم تر عمل می کنند. این امر میزان مصرف انرژی را کاهش می دهد و از فرسایش و خوردگی جلوگیری میکند.

یاتاقان لوول T3111V005A

2,980,000 تومان

نام فنی: Lovol Bearing

Lovol Part Number : T3111V005A

شماره ی قطعه : T3111V005A

یاتاقان ها برای کاهش اصطکاک و امکان چرخش نرم تر عمل می کنند. این امر میزان مصرف انرژی را کاهش می دهد و از فرسایش و خوردگی جلوگیری میکند.

یاتاقان لوول T3111V014

3,250,000 تومان

نام فنی: Lovol Bearing

Lovol Part Number : T3111V014

شماره ی قطعه : T3111V014

یاتاقان ها برای کاهش اصطکاک و امکان چرخش نرم تر عمل می کنند. این امر میزان مصرف انرژی را کاهش می دهد و از فرسایش و خوردگی جلوگیری میکند.

یاتاقان لوول T3111X005A

3,100,000 تومان

نام فنی: Lovol Bearing

Lovol Part Number : T3111X005A

شماره ی قطعه : T31132011

یاتاقان ها برای کاهش اصطکاک و امکان چرخش نرم تر عمل می کنند. این امر میزان مصرف انرژی را کاهش می دهد و از فرسایش و خوردگی جلوگیری میکند.

یاتاقان لوول T31132011

3,500,000 تومان

نام فنی: Lovol Bearing

Lovol Part Number : T31132011

شماره ی قطعه : T31132011 یاتاقان ها برای کاهش اصطکاک و امکان چرخش نرم تر عمل می کنند. این امر میزان مصرف انرژی را کاهش می دهد و از فرسایش و خوردگی جلوگیری میکند.