نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

کیت پیستون پرکینز 4115P011

4,278,000 تومان

نام فنی: Perkins Piston Kit

Perkins Part Number : 4115P011

شماره ی قطعه : 4115P011

این مجموعه شامل قطعات پیستون و گژن پین و خار گژن پین میباشد.پیستون هم به طور کلی در موتورهای دیزل وظیفه ی فشرده سازی هوای وارد شده به سیلندرها به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم حرکت میل لنگ را به عهده دارد.

کیت پیستون پرکینز U5LF0019

15,000,000 تومان

نام فنی:  Perkins Piston Kit

Perkins Part Number : U5LF0019

شماره ی قطعه : U5LF0019

این مجموعه شامل قطعات پیستون و گژن پین و خار گژن پین میباشد.پیستون هم به طور کلی در موتورهای دیزل وظیفه ی فشرده سازی هوای وارد شده به سیلندرها به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم حرکت میل لنگ را به عهده دارد.

کیت پیستون پرکینز U5LF0021

نام فنی: Perkins Piston Kit

Perkins Part Number : U5LF0021

شماره ی قطعه : U5LF0021

این مجموعه شامل قطعات پیستون و گژن پین و خار گژن پین میباشد.پیستون هم به طور کلی در موتورهای دیزل وظیفه ی فشرده سازی هوای وارد شده به سیلندرها به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم حرکت میل لنگ را به عهده دارد.