نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

یاتاقان پرکینز U5MD0007

نام فنی: Perkins Main Bearing

Perkins Part Number : U5MD0007

شماره ی قطعه : U5MD0007

یاتاقان ها برای کاهش اصطکاک و امکان چرخش نرم تر عمل می کنند. این امر میزان مصرف انرژی را کاهش می دهد و از فرسایش و خوردگی جلوگیری میکند.

یاتاقان ثابت پرکینز U5MB0007

نام فنی: Perkins Main Bearing

Perkins Part Number : U5MB0007

شماره ی قطعه : U5MB0007

یاتاقان ها برای کاهش اصطکاک و امکان چرخش نرم تر عمل می کنند. این امر میزان مصرف انرژی را کاهش می دهد و از فرسایش و خوردگی جلوگیری میکند.یاتاقان های ثابت همانند یک تکیه گاه برای میل لنگ عمل میکنند. به بیان دیگر میل لنگ درون آن ها به صورت آزادانه گردش میکند.

یاتاقان ثابت پرکینز U5MB0033

نام فنی: Perkins Main Bearing

Perkins Part Number : U5MB0007

شماره ی قطعه : U5MB0007

یاتاقان ها برای کاهش اصطکاک و امکان چرخش نرم تر عمل می کنند. این امر میزان مصرف انرژی را کاهش می دهد و از فرسایش و خوردگی جلوگیری میکند.یاتاقان های ثابت همانند یک تکیه گاه برای میل لنگ عمل میکنند. به بیان دیگر میل لنگ درون آن ها به صورت آزادانه گردش میکند.

یاتاقان ثابت پرکینز U5MB0034

نام فنی: Perkins Main Bearing 

Perkins Part Number :U5MB0034

شماره ی قطعه : U5MB0034

یاتاقان ها برای کاهش اصطکاک و امکان چرخش نرم تر عمل می کنند. این امر میزان مصرف انرژی را کاهش می دهد و از فرسایش و خوردگی جلوگیری میکند.